מדיניות משלוחים ואספקה

 1. שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 2. המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.
 3. יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 4. אספקת פריטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים כאמור. 
 5. במידה וחלים דמי משלוח אלו יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה. דמי המשלוח הקובעים הם אלו המופיעים באתר.
 6. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 7. זמן האספקה הינו בין 14-28  ימי עסקים. 
 8. עיכובים באספקת הפריטים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג' כגון : חברות שילוח, למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו. 
 9. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 10. הפריטים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר  שלא לספק פריטים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל הפריטים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל הפריטים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל הפריטים בהזמנה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מפעילת האתר לא יחויב.
 12. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין  מוצר מסוים והמוצר אינו זמין לאספקה, מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. 
 13. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת הפריט החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, מפעילת האתר  לא תספק פריט והלקוח לא יחויב. 
 14. במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 15. מובהר בזאת, כי התכשיט יימסר לידי הלקוח בלבד במען אשר בחר או למי מטעמו באותו מען ובתנאי כי הלקוח יאשר זאת, במידה והלקוח לא יהיה במען, יתבצע משלוח נוסף בתשלום.
 16. אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.  
 17. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בכתובת : תובל 23 רמת גן, בניין נועם, בתיאום מראש מול מפעילת האתר בלבד.