תנאי שימוש

מבוא:
אתר www.Alayof.co.il (להלן: "האתר"), מופעל על ידי אליוף תכשיטים
(להלן: " מפעילת האתר").
האתר מציע למכירה תכשיטי זהב ויהלומים, לרבות תכשיטים בעיצוב אישי.
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ולגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר:
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה לייעוץ ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

מסירת פרטים בעת רכישה באתר:
על מנת לבצע רכישה כלשהי באתר, יהיה עליך למסור פרטים לאתר ויהיה עליך לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכימה לתנאי השימוש באתר".
רכישה דרך האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני , פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של הפריטים המוצעים על ידי מפעילת האתר באמצעות האינטרנט.
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
עמלות סליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמש בלבד.
לצורך תהליך השלמת הרכישה ייתכן כי לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת תידרשי ע"י המערכת לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אלייך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האתר לשנות מעת לעת.
יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינו שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

הפריטים הנמכרים באתר:
הפריטים הנמכרים באתר הם תכשיטי זהב טהור, 14 קראט, 18 קראט ותכשיטי יהלומים.
מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון פריטי הלבוש המוצגים ברשימת הפריטים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהפריטים ברשימת הפריטים או להוציא איזה מהפריטים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת, כי אופן הצגת הפריטים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.
יובהר כי תמונות הפריטים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.
מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת הפריטים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של הפריטים והאתר ו/או הרכישות המתבצעות בו אינם לשימוש מסחרי אלא פרטי בלבד.
מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.
מחירי הפריטים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהפריטים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי הפריטים לפני תום הליך בחירת הפריטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת הפריטים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידו.
פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוח לא ימצא פריט אחר, תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר לו.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.
המחירים באתר כוללים מע"מ.
הפריטים הנמכרים באתר הינם באיכות גבוהה, לא תינתן אחריות לפריטים מעבר לפגם אשר מקורו במפעילת האתר בלבד, ישנה אחריות על התכשיטים במקרה ומדובר בפגם אשר מקורו במפעילת האתר.
שינוי הזמנה טרם יצאה למשלוח תיעשה באישור מראש של מפעילת האתר בלבד.

שעות הפעילות ברכישה באתר:
הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 9:00-18:00, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ____________ או במייל: _________________.
מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

משלוחים ואספקה:
שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.
המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.
יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אספקת פריטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים כאמור.
במידה וחלים דמי משלוח אלו יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה. דמי המשלוח הקובעים הם אלו המופיעים באתר.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
זמן האספקה הינו בין 14-28 ימי עסקים.
עיכובים באספקת הפריטים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או מצדדי ג' כגון : חברות שילוח, למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
הפריטים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של מפעילת האתר שלא לספק פריטים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל הפריטים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל הפריטים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל הפריטים בהזמנה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מפעילת האתר לא יחויב.
מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין לאספקה, מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה.
מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת הפריט החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, מפעילת האתר לא תספק פריט והלקוח לא יחויב.
במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
מובהר בזאת, כי התכשיט יימסר לידי הלקוח בלבד במען אשר בחר או למי מטעמו באותו מען ובתנאי כי הלקוח יאשר זאת, במידה והלקוח לא יהיה במען, יתבצע משלוח נוסף בתשלום.
אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.
ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בכתובת : תובל 23 רמת גן, בניין נועם, בתיאום מראש מול מפעילת האתר בלבד.

החזרת פריטים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:
יובהר מעתה כי מפעילת האתר אינה מחזיקה מלאי של תכשיטים, כאשר כל הזמנה מצריכה יצור מאפס, כל הזמנה נחשבת כהזמנה מיוחדת שלא מהמלאי, לכן לא ניתן לבטל הזמנה בשום שלב!!
שינוי הזמנה יתאפשר ע"י הודעה של המזמין למפעילת האתר, כאשר המוצר טרם יצא למשלוח אם המוצר יצא למשלוח, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה.
במידה וישנו פגם ו/או אי התאמה בתכשיט, תיעשה ע"י פנייה בכתב למפעילת האתר תוך 14 ימים מיום קבלת התכשיט . במידה ואכן מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר, מפעילת האתר תפעל לתיקון הפגם ו/או אי ההתאמה ותשלח בשנית את התכשיט תקין.
הקביעה האם מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר הינה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. במקרה של פגם ו/או אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר דמי המשלוח בשנית יחולו על מפעילת האתר.
מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.
אחריות על תכשיטים תינתן במקרה ומדובר בפגם אשר מקורו במפעילת האתר , עד 12 חודשים מעת הרכישה ותהיה בנוסף ומבלי לגרוע לתנאי ביטול והחלפה אלו.

מבצעי מכירות:
מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:
כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתנה למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

קישורים והפניות באתר:
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

אחריות:
מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של מפעילת האתר. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמינה בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר הפריטים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.
התמונות הינן להמחשה בלבד.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הפסקת שימוש ושיפוי:
מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על הפריטים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

המחאת זכויות וחובות:
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

תנאים נוספים:
המחירים המוצגים באתר, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קשר:
אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: info@alayof.com או בטלפון 054-2073036