מדיניות ביטולים והחזרות

יובהר מעתה כי מפעילת האתר אינה מחזיקה מלאי של תכשיטים, כאשר כל הזמנה מצריכה יצור מאפס, כל הזמנה נחשבת כהזמנה מיוחדת שלא מהמלאי, לכן לא ניתן לבטל הזמנה בשום שלב!!

  1. שינוי הזמנה יתאפשר ע"י הודעה של המזמין למפעילת האתר, כאשר המוצר טרם יצא למשלוח אם המוצר יצא למשלוח, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה. 
  2. במידה וישנו פגם ו/או אי התאמה בתכשיט, תיעשה ע"י פנייה בכתב למפעילת האתר תוך 14 ימים מיום קבלת התכשיט . במידה ואכן מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר, מפעילת האתר תפעל לתיקון הפגם ו/או אי ההתאמה ותשלח בשנית את התכשיט תקין. 
  3. הקביעה האם מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר הינה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. במקרה של פגם ו/או אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר דמי המשלוח בשנית יחולו על מפעילת האתר. 
  4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.
  5. אחריות על תכשיטים תינתן במקרה ומדובר בפגם אשר מקורו במפעילת האתר  , עד 12 חודשים מעת הרכישה ותהיה בנוסף ומבלי לגרוע לתנאי ביטול והחלפה אלו.